IMG_0210

Bedrijf

De MOBITRAC is er al sinds begin jaren negentig en wordt sinds 2005 geheel in NEDERLAND gebouwd. Nauw samenwerkend met verschillende waterschappen en de vele jaren van ervaring in ontwerpen en ontwikkelen van machines en heeft geleid tot het ontstaan van de hedendaagse MOBITRAC. Een buitengewone machine met uiteenlopende mogelijkheden.

De afgelopen jaren heeft de MOBARN groep zich toegelegd in het specialiseren van ontwerpen en ontwikkelen van machines voor het schoonmaken en onderhouden van verschillende typen waterwegen. Zoals in Natuurgebieden, Moerassen, vijverpartijen van golfbanen en meer!

Hierdoor heeft men zich in de loop der jaren toegespitst op een paar activiteiten welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn zoals:

 • Ontwikkelen en ontwerpen
 • Bouwen van gespecialiseerde machines
 • En de Service

“De MOBITRAC voldoet aan alle fundamentele eisen met betrekking tot volume, gewicht, wendbaarheid en veelzijdigheid. Hierdoor kan het op een efficiënte wijze worden ingezet en brengt het zo min mogelijk schade toe aan de omgeving en het milieu “

Turn-keyoplossingen

Standaard of naar uw wensen gebouwd!

Gedurende de afgelopen jaren heeft MOBARN een trend weten te zetten om naar de wensen van de klant te bouwen.

 • Custom built
 • Standaard machines
 • 3 diesel motoren
 • 1 of 2 joysticks voor bediening
 • Keuze van type stoel
 • Verlichting
 • Toeter
 • Grotere hydraulische capaciteit

Aankoop mobitrac

Hoe kan men een Mobitrac en werktuigen aankopen?

Dit is op verschillende manieren mogelijk:

 • Met uw eigen financiële middelen of
 • Met behulp van financierders

Op verzoek kunnen wij u eventueel helpen bij het vinden van de juiste financiële partner/bank om de machine voor u aan te kopen!

Huur/Koop

Huren of Huren met de optie tot Kopen!

MOBARN heeft verschillende huur mogelijkheden die besproken zouden kunnen worden:

 • Huur machine inclusief
 • Huur machine zonder bediening 
(in overleg, en afhankelijk van het type werk)
 • Huur met de optie tot aankoop inclusief de betreffende werktuigen

Training

Hoe gaat men met de MOBITRAC om!

Training:

 • Veiligheid
 • Besturen van de machine
 • Onderhoud

Ons bedrijf in Weesp, Nederland, heeft alle faciliteiten in huis om zo uw mensen de juiste training en begeleiding te geven in: veiligheid, bediening en onderhoud voor de MOBITRAC.

Dit is om er voor te zorgen dat u met meer plezier en een langere tijd van de MOBITRAC gebruik kunt maken.