Bedrijf

De MOBITRAC is er al sinds begin jaren negentig en wordt sinds 2005 geheel in NEDERLAND gebouwd. Nauw samenwerkend met verschillende waterschappen en de vele jaren van ervaring in ontwerpen en ontwikkelen van machines en heeft geleid tot het ontstaan van de hedendaagse MOBITRAC. Een buitengewone machine met uiteenlopende mogelijkheden.

De afgelopen jaren heeft de MOBARN groep zich toegelegd in het specialiseren van ontwerpen en ontwikkelen van machines voor het schoonmaken en onderhouden van verschillende typen waterwegen. Zoals in Natuurgebieden, Moerassen, vijverpartijen van golfbanen en meer!

Hierdoor heeft men zich in de loop der jaren toegespitst op een paar activiteiten welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn zoals:

  • Ontwikkelen en ontwerpen
  • Bouwen van gespecialiseerde machines
  • En de Service

“De MOBITRAC voldoet aan alle fundamentele eisen met betrekking tot volume, gewicht, wendbaarheid en veelzijdigheid. Hierdoor kan het op een efficiënte wijze worden ingezet en brengt het zo min mogelijk schade toe aan de omgeving en het milieu “